Osaston päivystys

22.2.2009

Osaston päivystys Maanantaisin on lopetettu jos jäsenet tarvitsevat apua liiton asioissa niin yhdeydenotot suoraan aluejärjestöön tai

Esko Utriaiseen p 050-4900039

Raimo Asikaiseen p 050-5347351